Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Zapraszamy do wirtualnego spaceru (kliknięcie obrazka otworzy nowe okienko)

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Zapraszamy do wirtualnego spaceru (kliknięcie obrazka otworzy nowe okienko)

Analiza wody

NORMY JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dysponujemy sprzętem laboratoryjnym do wykonywania profesjonalnych analiz wody.
Analizy wody wykonujemy na potrzeby własne w celu doboru i zaprogramowania urządzeń.
Po uzgodnieniach, możliwe jest wykonanie analizy fizykochemicznej wody łącznie z pobraniem próbki lub dostarczenie, przysłanie próbki wody w celu wykonania badania (tel. 56 623 36 56)

Lp. Parametr Wartości dopuszczalne Jednostki Wartości zalecane
1 Amoniak (NH4) 0,50 mg/l 0,0
2 Azotyny (NO2) 0,1 mg/l 0,0
3 Azotany (NO3) 50 mg/l 0,0
4 Barwa < 15 mg /l 0,0
5 Chlor 0,3 mg /l 0,0
6 Mangan 50 μg/l 0,0
7 Mętność < 1 NTU 0,0
8 Odczyn 6,5-9,5 pH 6,5-7,5
9 Przewodność właściwa 2500 μS/cm 100-200
10 Siarczany 250 mg/l 0,0
11 Twardość ogólna 3,8 – 28,0 ˚n (˚dh) 3-6
12 Zapach akceptowalny ocena brak
13 Zawiesina niewidoczna ocena niewid.
14 TDS ppm 50-100
15 Żelazo 200 μg/l 0,0

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

– Dziennik Ustaw Nr 61; poz. 417 ze zmianami
– Dziennik Ustaw z 29 kwietnia 2010 Nr 72 poz. 466

Lp. Stopień twardości wody Stopień niemiecki [ºN]
1 Woda bardzo miękka < 3
2 Woda miękka 4 – 6
3 Woda średnio – twarda 7 – 10
4 Woda twarda 11 – 17
5 Woda bardzo twarda > 18

 

Do każdego zakupionego urządzenia dodajemy test do samodzielnego oznaczania twardości wody.

Test twardości wody

Pomiar twardości wody:

  1. Naczynie pomiarowe wypłukać badaną wodą.
  2. Wlać 5 ml (5 cm3 wody badanej) – najlepiej odmierzonej z załączonej strzykawki.
  3. Dodawać odczynnik i liczyć krople ciągle mieszając.
  4. Zaobserwować moment zmiany zabarwienia z czerwonego na zielony.
  5. Ilość kropli, która spowodowała zmianę zabarwienia to twardość wody wyrażona w stopniach niemieckich.
  6. Do pomiaru twardości można użyć 10 ml wody wówczas 1 kropla = 0,5 °dH.

Przeliczniki jednostek twardości wody:

1°n = 1°dH = 17,8 mg CaCO3  = 1,79 °f = 0,36 mval

 

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)