Zmiękczanie

Bezpośredni wpływ na ogólną twardość wody, ma stężenie rozpuszczonych w wodzie związków wapnia i magnezu (najczęściej węglanów, ale również siarczanów i chlorków), która w naszym kraju w wielu miejscach jest zbyt wysoka ( > 20º niemieckich – to woda twarda ).

Zmiękczanie polega na usuwaniu ogólnej twardości wody w procesie wymiany jonowej. Podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną zachodzi proces wymiany jonowej. Jony wapnia i magnezu, które odpowiedzialne są za twardość wody, wymieniane są na jony sodowe – nie powodujące twardości.
Woda zmiękczona kierowana jest do instalacji wodociągowej, a ścieki po regeneracji do kanalizacji. Regeneracja ma na celu wypłukanie ze złoża zatrzymanych wcześniej zanieczyszczeń mechanicznych oraz przywrócenie zdolności jonowymiennych złoża jonowymiennego. Regeneracja przeprowadzana jest z użyciem reagentu – nasyconego roztworu chlorku sodu – NaCl, czyli zwykłej soli kuchennej w postaci sprasowanych tabletek w ilości ok. 120 gram na litr złoża (z powodów technicznych, nie wolno jednak używać soli kuchennej).

Regeneracja ustawiana jest zazwyczaj na godziny nocne i trwa około1,5godziny.Częstość regeneracji filtrów zmiękczających zależy od twardości oraz ilości
uzdatnianej wody. Woda poddawana zmiękczeniu powinna być pozbawiona żelaza i manganu.

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)