Demineralizacja i odsalanie wody

Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów. Częściowe usuwanie jonów jest odsalaniem.

Demineralizację stosuje się w celu uzyskania wody o bardzo dużej “czystości” która jest wykorzystywana w niektórych gałęziach przemysłu, np. do celów kotłowych.

W oczyszczaniu wód zawierających ponadnormatywną ilość substancji rozpuszczonych, a przeznaczonych do picia i na potrzeby gospodarcze, stosuje się odsalanie.

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)