Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja jest to metoda dejonizacji wody. W jednym module łączy ona elektrodializę i wymianę jonową na złożu mieszanym. W wyniku tego otrzymujemy całkowicie odsoloną wodę.

W procesie tym stosowane jest stałe pole elektryczne, które powoduje przemieszczanie się cząsteczek znajdujących się w wodzie.  Ujemne aniony przemieszczają się w kierunku anody (+ ), dodatnie kationy w kierunku katody (-).

Pomiędzy anodą a katodą rozmieszczone są dwie membrany jonowymienne, które pozwalają na przemieszczanie się odpowiednio naładowanym cząsteczkom.

Technologię taka stosujemy jako ostatni etap odsalania po procesach zmiękczania oraz odwróconej osmozy.

Zastosowanie:w przemyśle farmaceutycznym

  • w przemyśle spożywczym
  • w przemyśle kosmetycznym
  • w przemyśle mikroelektronicznym
  • w laboratoriach

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)