Odwrócona Osmoza

Odwrócona Osmoza

 

Demineralizacja metodą odwróconej osmozy (z ang. Reverse Osmosis) polega na podaniu pod wysokim ciśnieniem wody surowej (wstępnie uzdatnionej) na półprzepuszczalną membranę, która oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach.
Cząsteczki czystej wody pod wpływem ciśnienia przechodzą przez membranę jako woda oczyszczona, zaś cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń takich jak: bakterie, glony, fluor, chlor, azotany,azotany, metale ciężkie, rtęć, pestycydy i inne zanieczyszczenia ulegają koncentracji i są odprowadzane do kanalizacji.

 

Niektóre procesy technologiczne wymagają dużej ilości wody o bardzo wysokiej czystości, dlatego w takim przypadku stosujemy przemysłowe instalacje odwróconej osmozy.

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)