Wymiana jonowa

W procesie wymiany jonowej usuwane są z wody substancje rozpuszczone. Technika ta wykorzystywana jest do oczyszczania wód przemysłowych, głównie stosowanych w energetyce, i wód chłodniczych, a jej celem jest zmniejszenie poziomu zasolenia wody do poziomu wymaganego przez odbiorcę. Do oczyszczania wody do picia stosowane mogą być tylko żywice jonowymienne posiadające atest PZH.

Na świecie istnieją zakłady uzdatniające wodę na potrzeby komunalne, w których stosuje się proces wymiany jonowej do zmiękczania wody oraz usuwania niektórych kationów lub anionów i związków organicznych. Duże wymagania jakości wody przeznaczonej do picia przy równocześnie zwiększającym się zanieczyszczeniu wód surowych spowoduje, iż ilość zastosowań wymiany jonowej w układach oczyszczania wody będzie się zwiększać.

W przeszłości jako wymieniacze jonowe stosowano zeolity i krystaliczne glinokrzemiany. Obecnie zastąpiono je żywicami jonowymiennymi, które charakteryzują się większą pojemnością jonowymienną i żywotnością.

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)