Odżelazianie

Odżelaziacz podwójny

 

Związki żelaza w wodzie pochodzić mogą z różnych źródeł: z gruntu, z zanieczyszczeń ściekami, z korozji żelaznych zbiorników i przewodów.

Wody żelaziste mają nieprzyjemny, specyficzny zapach i żelazisty smak, skłonność do osadzania szlamów w rurociągach, grzejnikach, pozostawianie plam na pranych tkaninach, pokrywanie żółtymi plamami porcelany i szkła, ujemny wpływ na jakość produktów spożywczych i wyrobów przemysłowych.

Wody żelaziste sprzyjają rozwojowi bakterii żelazistych w instalacjach gdzie wytwarzają rdzę gąbczastą lub nitkowatą – co powoduje zatykanie przewodów. Istota odżelaziania wody polega na utlenianiu jonów Fe(II) do Fe(III) i usuwaniu wytrąconych związków z oczyszczonej wody w procesie sedymentacji i filtracji.

 

Odżelazianie wody można realizować na drodze:

  • napowietrzania (aeracja) i filtrowania
  • napowietrzania, nawapniania i filtrowania
  • koagulacji.

O wyborze metody decydują: pochodzenie wody, skład fizykochemiczny wód naturalnych, ilość i rodzaj występujących związków żelaza.

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)