Zmiękczacze dwuelementowe

Zmiękczacz dwuelementowy

System zmiękczania składa się z następujących elementów:

  • kolumny wypełnionej  w 70%  żywicą jonowymienną,
  • sterownika CLACK WS-1 CI Plus, który steruje pracą oraz regeneracją
  • zbiornika reagentu – solanki, w którym znajduje się jednocześnie zapas tabletek solnych na 2 do 6 miesięcy ( uzależnione od wielkości poboru wody )

Sterownik pracuje w funkcji objętościowej – to znaczy, że regeneracja inicjowana jest po wyprodukowaniu przez zmiękczacz określonej objętości wody, wyliczonej na podstawie analizy wody surowej.

Regeneracja ustawiana jest zazwyczaj na godziny nocne i trwa około 1,5 godziny.

W zaworze sterującym wbudowany jest regulator twardości wody, za pomocą którego można ustawić twardość wody – taką jaka odpowiada użytkownikom.

Zmiękczacz pracuje automatycznie i nie wymaga codziennej obsługi, należy jednak okazjonalnie, 1 – 2 razy w miesiącu skontrolować poziom reagentu – tabletek solnych oraz sprawdzić poprawność działania, ewentualnie ustawić zegar po dłuższym braku prądu.

 

Typ urządzenia

AZP 15 AZP 25 AZP 45
AZP 75
Przepływ nominalny
m3/h
0,7 0,9 1,7 2,7
Max ilość wody między regeneracjami (15o/ dH)
m3/h
3,1 3,9 7,9 12,6
Zdolność jonowymienna
dh x m3
48 60 120 190
Pojemnik soli regeneracyjnej
l 35 75 100 150
Wysokość
cm
108 130 155 155
Szerokość cm 60 60 83 97
Głębokość cm 30 30 46 52
Ciężar roboczy
kg 71 118 177 254

Skontaktuj się z nami

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Nasza wizytówka (PDF)