Zmiękczacze dwuelementowe

Zmiękczacz dwuelementowy

System zmiękczania składa się z następujących elementów:

  • kolumny wypełnionej  w 70%  żywicą jonowymienną,
  • sterownika CLACK WS-1 CI Plus, który steruje pracą oraz regeneracją
  • zbiornika reagentu – solanki, w którym znajduje się jednocześnie zapas tabletek solnych na 2 do 6 miesięcy ( uzależnione od wielkości poboru wody )

Sterownik pracuje w funkcji objętościowej – to znaczy, że regeneracja inicjowana jest po wyprodukowaniu przez zmiękczacz określonej objętości wody, wyliczonej na podstawie analizy wody surowej.

Regeneracja ustawiana jest zazwyczaj na godziny nocne i trwa około 1,5 godziny.

W zaworze sterującym wbudowany jest regulator twardości wody, za pomocą którego można ustawić twardość wody – taką jaka odpowiada użytkownikom.

Zmiękczacz pracuje automatycznie i nie wymaga codziennej obsługi, należy jednak okazjonalnie, 1 – 2 razy w miesiącu skontrolować poziom reagentu – tabletek solnych oraz sprawdzić poprawność działania, ewentualnie ustawić zegar po dłuższym braku prądu.

 

Typ urządzenia

AZP 15 AZP 25 AZP 45
AZP 75
Przepływ nominalny
m3/h
0,7 0,9 1,7 2,7
Max ilość wody między regeneracjami (15o/ dH)
m3/h
3,1 3,9 7,9 12,6
Zdolność jonowymienna
dh x m3
48 60 120 190
Pojemnik soli regeneracyjnej
l 35 75 100 150
Wysokość
cm
108 130 155 155
Szerokość cm 60 60 83 97
Głębokość cm 30 30 46 52
Ciężar roboczy
kg 71 118 177 254

Polub nas na FB

Nasza wizytówka (PDF)

Wizytówka Hydro-PLUS